Litteraturveckan i Göteborg är unik i sitt slag och är ett stort samarbetsprojekt mellan stadens barnbibliotekskonsulent, Skolbibliotekscentralen, barnbibliotekarier, skolbiblioteksansvariga och pedagoger ute i stadsdelarna.

Under Litteraturveckan kommer författare och illustratörer till Göteborgs skolor och gör klassbesök, samtidigt som de dessutom får möjlighet att träffa varandra. Skolbibliotekscentralen försöker se till att alla elever och pedagoger hinner förbereda sig så bra som möjligt genom att förse skolorna med böcker av författarna och illustratörerna som kommer på besök.

Litteraturveckan ordnas årligen.
2017 fick 750 klasser besök av 52 olika författare eller illustratörer.

 

Tisdagen den 10 april presenterar flera av litteraturveckans författare sig och sitt författarskap under trevliga former.

Anmälningslänk till kvällen (klicka här)