Trivselregler

För att alla ska trivas och vara trygga här finns det några regler. Det är bra att du känner till dessa innan du besöker oss.

Om du inte följer trivselreglerna kan du bli tvungen att lämna anläggningen, du får då inte tillbaka entréavgiften.

Allmänna trivselregler

 • Alla Idrott & förenings anläggningar är drog-, dopning-, alkohol- och rökfria.
 • Bad, träning och annan vistelse i anläggningen sker på egen risk.
 • Här jobbar både manlig och kvinnlig personal, även i duschar och                      omklädningsrum.
 • Registrera alltid ditt kort i kortläsaren och ha kortet/armbandet på dig under hela ditt besök.    
 • Töm ditt skåp innan du går hem. Skåpen kräver hänglås och klipps upp varje kväll.

Åldersgränser

 • Från det år du fyller 16 år är du välkommen till gymmet på egen hand.
 • Från det år du fyller 13 år kan du besöka gymmet tillsammans med en vuxen, efter genomgång med en instruktör. Den vuxna ansvarar då för ungdomen under hela besöket.
 • Från det år barnet fyller åtta år ska pojkar byta om och duscha i pojkarnas/herrarnas omklädningsrum och flickor i damernas omklädningsrum.

Kläder

 • Ta av dig ytterskor på anvisad plats.
 • Lämna ytterkläder och väskor i skåpet.
 • Använd lämplig klädsel som är hel och ren.

Ordning och hänsyn

 • Torka av den maskin eller det redskap du använt.
 • Ställ tillbaka använda redskap och vikter på rätt plats.
 • Tänk på allergiker och undvik att använda parfym och andra starka dofter.
 • Följ personalens instruktioner och anvisningar.
 • Uppträd alltid på ett sätt som inte stör övriga kunder eller personal.