Foto: Peter Svensson

Välkommen till Skårsskolan F-6

På Skårsskolan går omkring 470 elever i årskurserna F-6. Vi strävar efter att främja, bibehålla och utveckla alla elevers naturliga lust att lära för livet. Målen för eleverna på Skårskolan är att de ska få en god socio-emotionell kompetens och att de efter årskurs 6 ska ha uppnått de nationella målen.

Kompletterande innehåll
${loading}