Foto: Mario Prhat

Göteborg är med i AllAgeHub

Göteborg är en av tolv medverkande kommuner i det regionala innovationscentret AllAgeHub. Fyra AllAgeHub-ombud från verksamheten hjälper till att samla idéer utifrån behov till de fyra utvecklingsprojekt som ska drivas i Göteborgs Stad under 2017-2019.

Forsknings-, utvecklings- och innovationscentret AllAgeHub

GR leder arbetet med att utveckla ett västsvenskt innovationscenter på Johanneberg Science Park. Centret heter "AllAgeHub" och ska utveckla tillgängliga boendelösningar och välfärdsteknik som underlättar för människor att leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation.

Centret ska utgöra ett nav där medborgare, pensionärs- och brukarorganisationer, företag, kommunal vård och omsorg och forskare tillsammans utvecklar produkter, processer och tjänster. Medel från Vinnova finns för en idésluss och ett verklighetslabb. Centret ska förutom dessa och den interaktiva hemmiljön även innehålla en arena för tvärvetenskapliga forskningssamarbeten och en lärmiljö med kurser, seminarier och nätverk. 

Expo välfärdsteknik 5 december

5 december arrangeras "Expo välfärdsteknik" på GR. 20 företag visar upp produkter och tjänster inom digital rehabilitering och tillsyn. 

Vision Bo Äldre blir en del i verksamheten som interaktiv miljö från januari 2017. Läs mer på AllAgeHubs webb. Vision Bo Äldre har varit en viktig del i Göteborgs Stads strategi att erbjuda välfärdstekniktjänster och stärka seniorperspektivet i stadsutvecklingen. Den interaktiva hemmiljön för design, tillgänglighet och välfärdsteknik har haft drygt 10000 besökare under åren, främst äldreomsorgs- och fastighetspersonal.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Kerstin Karlsson, chef Senior Göteborg  +46 31-368 03 06. Kerstin sitter i ägarstyrgruppen.

Elna Hansson, planeringsledare Senior Göteborg, +46 31 368 01 14. Elna samordnar Göteborgs Stads AllAgeHub-ombud. 

 

Lokala inspirationsmiljöer öppna för allmänheten

Vision Bo Äldre riktar sig till personal, studenter, forskare och teknikleverantörer. För stadens äldre invånare och anhöriga finns fem lokala inspirationsmiljöer att besöka. Alla med drop-in tid en dag i veckan. Här kan du testa smarta prylar och vardagsteknik. Läs mer om inspirationsmiljöerna.

Inspiration

Görbra för äldre är en öppen Facebook-grupp med drygt 1000 medlemmar. Diskutera och tipsa om stödjande teknik, bra boenden och omsorg.

Hälsans Nya Verktyg hjälper dig inom hälsa, vård och omsorg att upptäcka digitaliseringens möjligheter genom att bidra med kunskap inspiration och möten. Läs deras fallstudier kring välfärdsteknik och e-hälsa.

Robotdalen är en inkubator för robotik, bl a hälsorobotar och jobbar för hela landet. 

Ängens forsknings- och innovationslägenhet som drivs av Örebro universitet, Örebro kommun och Örebro Science Park

Norsk film om välfärdsteknik från Kommunesektorens organisasjon och Helsedirektoratet om vårt grundläggande behov att vara trygga, säkra och självständiga.

Talarpresentationer från MVTe - årlig mässa om välfärdsteknik och eHälsa (2017)

Dokumentation från Wästkoms spridningskonferens om eHälsa (jan 2015)

När vården blir IT. En rapport från Institutet från Framtidsstudier (dec 2014)

Empati och high tech. En delrapport från LEV-projektet, socialdepartementet (2012)

Den ljusnande framtid är vård. En delrapport från LEV-projektet, socialdepartementet (2010) 

Äldrelivsbranschen - en framtidsbransch, en bok av KK-stiftelsen (2007)