Foto: Nordens Välfärdscenter

Connect - verktygslåda för att införa välfärdsteknik

Fler tjänster via välfärdsteknik behöver införas i välfärden. Tio nordiska kommuner har hjälps åt att samla bästa praxis för ett snabbare införande. Göteborgs Stad och Västerås Stad representerar Sverige i det nordiska samarbetsprojektet Connect, lett av Nordens Välfärdscenter.

Fillista

Målsättningen med Connect är att stärka de nordiska kommunerna i att komma till rätta med problemet att många bra projektresultat med välfärdsteknik aldrig blir en del av den sociala servicen. Projektet ska även stärka marknaden inom området. Genom att företagen känner till nordiska kommuners arbetssätt, blir det enklare för företagen att nå en större marknad. 

I Connect samarbetar tio av nordens ledande kommuner inom välfärdsteknik för att skapa en komplett process för hur man bäst inför tjänsterna. Connect har skapat en verktygslåda med rekommendationer, metoder, vägledningar och konkreta erfarenheter från de fem nordiska länderna. 

Verktygslåda

Ladda ner verktygslådan på Nordens Välfärdscenters webb: 
•    Vision
•    Strategi
•    Kommunikationsplan
•    Behovsanalys
•    Marknadsanalys
•    Utvärdering
•    Upphandling
•    Implementering
•    Effekthemtagning
Connect har också ett politiskt syfte. Baserat på den stora erfarenhet som de tio utvalda kommunerna har, kommer Connect att samla kunskap om de strukturella, organisatoriska och rättsliga hinder som kommunerna stött på. Nordens Välfärdscenter kommer att sammanställa dem i en rapport som överlämnas till politiker på alla nivåer. 

Göteborg och Västerås bäst på välfärdsteknik i Sverige

Pressmeddelande från Nordens Välfärdscenter

 

Vill du veta mer? Kontakta:

Elna Hansson, planeringsledare för Göteborgs Stad, Senior Göteborg
+46 31 368 01 14

Åsa Wall, strategiledare för Göteborgs Stad, Intraservice
+46 31 365 36 08 

Dennis C. Søndergård, central projektledare för Connect, Nordens Välfärdscenter
+46-(0)76 000 35 45