Den nationella försöksverksamheten Gôrbra för äldre som pågick 2011-2012 berörde många aktörer; bostadsföretag, stadsdelsförvaltningar och inte minst äldre och anhöriga som hjälpte oss att satsa på rätt åtgärder. Samverkan och metoder för att skapa bättre tillgänglighet i bostäder utvecklades. FoU i Väst/GR utvärderade projektet och gjorde en ekonomisk analys med sikte på en framtida betalningsmodell med hjälp av PWC. 

Diskutera bra boendemiljöer och teknik

Få råd och tips och delta i diskussionen om hur vi tillsammans kan skapa goda boendemiljöer i den öppna Facebook-gruppen "Görbra för äldre" med 830 medlemmar.

Se filmen om Gôrbra för äldre

Filmen kan användas som inspiration. Den har visats både nationellt och internationellt.

Här är ett utdrag ur Görbra-filmen om GPS-larm som anhörigstöd.

Läsa våra vägledningar

...för gôrbra badrum, enkla förbättringar och GPS-larm, se fillistan. Försöksverksamheten tog också fram statistik över äldres boende som fortfarande uppdateras årligen.

 

Om försöksversamheten i media:

SABO:s nyhesbrev och webb -Bra boende för äldre - hur kan det gå till i en storstad?

GP-bilaga - Bra boende för äldre

P4 Göteborg - Satsning på att äldre skall kunna bo kvar hemma

Bofast - Seniorer får miljoner

Göteborgs-Posten - Ny teknik ska hjälpa äldre

TV4 nyheterna Göteborg - Göteborg satsar på bra lösningar hemma (inslaget är tyvärr borttaget)

Vårt Göteborg - Göteborg får fem miljoner till smart teknik för äldre

Sveriges Radio/Ekot - Information om teknik till äldre blir bättre

Samspel - Teknik och enkla förbättringar är gôrbra för äldre

Hjälpmedelsinstitutets pressmeddelande: Ny teknik testas i tre kommuner

 

Senior Göteborg i samverkan med:

Äldre och anhöriga, Centrala pensionärsrådet, Boplats Göteborg, Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget AB, Familjebostäder i Göteborg AB, Örgryte Bostads AB, Fastighetskontoret, SDF Askim-Frölunda-Högsbo, SDF Centrum, SDF Västra Göteborg, SDF Västra Hisingen, SDF Östra Göteborg, SDF Örgryte-Härlanda och FoU i Väst/GR

 

Vill du veta mer?

Kontakta Kerstin Karlsson chef Senior Göteborg +46 31-368 03 06 eller Ulrika Cedervall kommunikationsstrateg +46 31 368 03 02