Foto: Lars Lanhed och Stefan Edetoft

Bostäder

Många vill byta bostad när barnen flyttat hemifrån eller man själv slutat jobba. Behov, önskemål och ekonomiska förutsättningar förändras. Få känner till alternativen. Senior Göteborg vill stimulera fler att fundera över sitt framtida boende i god tid. Ett medvetet val lönar sig.

Senior Göteborg jobbar tillsammans med Boplats Göteborg med konsumentupplysning kring bra boende på äldre dar. Målet är att fler ska planera sitt boende i god tid och ökar sina möjligheter att kunna bo kvar. 

Många vet inte hur man kan hitta lämpligt boende för äldre. Därför har Senior Göteborg gjort en guide över alla boendealternativ för 50-plussare i Göteborg. Guiden och ett magasin togs fram i november 2014 för att sprida information. För att väcka intresse hos fler arrangeras bomässor varje år, som marknadsförs i många medier. 

Alla lediga, sk T-märkta lägenheter, som är bra för äldre, annonseras på Boplats webbplats

Vill du veta mer?

Kontakta Lisa Holtz, processledare stadsutveckling, +46 31 368 02 96