Foto: Ulrika Cedervall

Åldersvänliga Göteborg

Syftet med "Åldersvänliga Göteborg" är att förbättra livskvaliteten för äldre personer och göra staden till en bättre plats att åldras på. Vi arbetar med äldre personer och tillsammans med kommunala bolag, förvaltningar och andra strategiska aktörer för att göra detta.

Senior Göteborg har kommunstyrelsens uppdrag att ta fram Göteborgs Stads handlingsplan med åtgärder för att Göteborg ska bli en mer åldersvänlig stad. Satsningen är ett internationellt initiativ av Världshälsoorganisationen (WHO).

Just nu pågår en kartläggning inom stadens olika förvaltningar - vad som görs idag och hur olika förvaltningar kan samarbeta för att skapa en mer åldersvänlig stad. Arbetet är en förberedelsefas inför den kommande handlingsplanen. 

Förbättringsarbetet i handlingsplanen berör

  • Stadsmiljö och byggnader
  • Mobilitet
  • Bostäder
  • Social delaktighet och inkludering
  • Samhällsstöd och service
  • Information och kommunikation

Som stöd för arbetet finns en guide som WHO tagit fram. Tillvägagångssättet stöds av ledande internationell forskning och bevis om bästa praxis.

400 städer i 37 länder

...är med i WHO:s nätverk för Age-friendly Cities and Communities som etablerades 2006 med anledning av två trender som städer behöver förbereda sig inför:
• En åldrande befolkning
• Ökad urbanisering

I Sverige är Göteborg och Uppsala med i nätverket. Under 2017 bygger vi ett närmare samarbete med Oslo kommun. 

Vill du veta mer?

Kontakta Lisa Holtz processledare stadsutveckling +46 31 368 02 96