Senior Göteborg har kommunstyrelsens uppdrag att ta fram Göteborgs Stads handlingsplan med åtgärder för att Göteborg ska bli en mer åldersvänlig stad. Satsningen är ett internationellt initiativ av Världshälsoorganisationen (WHO).

Engagemang och ökad kunskap

För att bli en åldersvänlig stad, behöver kommunen förstå och vara lyhörda för äldre människors specifika behov. En åldersvänlig stad bör involvera äldre i vilka förbättringar som behövs för att staden ska fungera för alla åldrar.

 • En grupp har filmat med surfplatta för att illustrera var förbättringar behövs. Gruppen startade 23 september i stadsdelen Centrum och hade sin sista träff 4 november. Här är länkar till några av filmerna:
 • En diskussionsgrupp startade 13 september i stadsdelen Centrum med fokus social delaktighet i stadsplanering.
 • 6 oktober bjöd vi in till ett kunskapsseminarium om vinster med att ta hänsyn till seniorperspektivet i stadsutveckling. Seminariet var ett samarrangemang med Älvstaden och KTH. Presentationerna från dagen hittar du i fillistan ovan. Där finns också fem lärdomar från seminariet.
 • 10 november höll vi en workshop med spanska föreningen på Allégården.
 • Fler grupper är på gång, bland annat med äldre migranter och anhöriga.

Förbättringsarbetet i planen berör

 1. Utomhusmiljöer och byggnader
 2. Mobilitet
 3. Bostäder
 4. Social delaktighet och inkludering
 5. Ta tillvara äldres resurser för det offentliga livet
 6. Samhällsstöd och service

Som stöd för arbetet finns en guide som WHO tagit fram. Tillvägagångssättet stöds av ledande internationell forskning och bevis om bästa praxis.

400 städer i 37 länder

...är med i WHO:s nätverk för Age-friendly Cities and Communities som etablerades 2006 med anledning av två trender som städer behöver förbereda sig inför:
• En åldrande befolkning
• Ökad urbanisering

I Sverige är Göteborg och Uppsala med i nätverket. Under 2017 bygger vi ett närmare samarbete med Oslo kommun. 

 

Vill du läsa mer?

Här är länk till Göteborgs Stads egen sida på WHOs webbplats (engelska). Goda exempel som vi sprider är Äldre Direkt, Berätta mera, Life filming och Trygghetskamera.

WHO:s databas med tips om bra förbättringar för äldre.

WHO:s årsrapport om äldres hälsa i världen - god boendemiljö nyckeln till hälsosamt åldrande - kapitel 6 är särskilt intressant. Här är en sammanfattning av rapporten på 28 sidor. Du kan också ladda ner presentationsmaterial till.

Artikel i ETC - En stad att åldras i. Artikel i GP - Äldrefrågorna är ständigt på den politiska agendan.  

Vill du veta mer?

Kontakta Lisa Holtz processledare "Åldersvänliga Göteborg" +46 31 368 02 96