Foto: Made in Sweden

Verksamhetsidé

Senior Göteborg är Göteborgs Stads utvecklingsenhet för äldrefrågor. Vi är en katalysator för utveckling av nya tjänster, arbetssätt och metoder så att äldre personer upplever ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

Vår verksamhet är betydelsefull - idag och imorgon. I arbetet med en hållbar utveckling krävs nya och okonventionella lösningar. Därför har vi höga ambitioner och lägger stor vikt vid att sprida våra kunskaper och erfarenheter. Vi deltar i nationella och internationella projekt, konferenser och regionala samarbeten.

Vision

Aktiva äldre i ett hållbart Göteborg

Verksamhetsidé

Vi driver gränsöverskridande utveckling av nya tjänster, arbetssätt och metoder så att äldre personer upplever ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.   
Vår arbetsmetod är att ta tillvara äldre personers resurser, förutse och agera på deras behov. 

Tillsammans med förvaltningar, bolag, utbildningsanordnare, akademi och civilsamhälle bidrar vi till ett aktivt åldrande.