Enhetschefer får guidad tur på Vitalis. Här lyssnar de till Adam Hagman från Robotdalen. Foto: Ulrika Cedervall

Tilläggsuppdrag

Avdelningen för äldre, hälso- och sjukvård på stadsledningskontoret får uppdrag från kommunstyrelsen som sedan delegeras till Senior Göteborg.

Nu pågår tilläggsuppdraget kring program för Attraktiv Hemtjänst. 

  • Ökat inflytande, självbestämmande och attraktiva jobb. Det är de övergripande målen när Göteborgs Stad sjösätter ett helt nytt arbetssätt i hemtjänsten, kallt Attraktiv Hemtjänst. Läs mer om programmet som pågår 2014-2022.  

Tidigare tilläggsuppdrag:

  • EU:s äldreår 2012
  • salutogent förhållningssätt
  • införa nationella kvalitetsregister
  • införa värdighetsgarantier

Uppdrag initierade av Senior Göteborg och stadsdelarna:

  • Livslots Angered
  • seniorcoach