Foto: Karim Hatoum

Om oss

Senior Göteborg är Göteborgs Stads utvecklingscenter för äldrefrågor. Vi arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen för att Göteborg ska vara en stad för alla åldrar. Det gör vi genom att jobba i mötet mellan innovation och behov som uppstår hos Göteborgs åldrande befolkning.

Vårt uppdrag från kommunstyrelsen är att arbeta strategiskt för att möta ett åldrande Göteborg och öka äldres trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. 

Det är i mötet mellan det tekniskt möjliga och de faktiska behoven som innovation uppstår. Ny teknik kan idag möta behov som tidigare arbetssätt och utrustningar inte hade möjlighet till; det blev för tungt, för dyrt och för långsamt. Samtidigt utvecklas även efterfrågan efter sådant som den nya teknologin möjliggör.

Senior Göteborg initierar, driver och stödjer gränsöverskridande utveckling tillsammans med bolag, förvaltningar och andra strategiska aktörer. Vi arbetar tillsammans med äldre och anhöriga för att möjliggöra ett aktivt åldrande.

Start 2005

I februari 2004 yrkade partierna i kommunstyrelsen om att bilda ett utvecklingscenter för framtida äldrefrågor. Ett år senare startade Senior Göteborg. Vi tillhör stadsledningskontorets område för Välfärd och utbildning och avdelningen för äldre, hälso- och sjukvård.