Vi som jobbar här

Senior Göteborg är stadens utvecklingscenter. Vi jobbar med äldre i skärningspunkten mellan innovation och åldrande för att staden ska bli en bättre plats att åldras på.

Kerstin Karlsson, chef Senior Göteborg och samordnare av det särskilda uppdraget Attraktiv Hemtjänst, +46 31-368 03 06
Ulrika Cedervall, kommunikationsstrateg, ansvarig för strategisk kommunikation inom Attraktiv Hemtjänst, +46 31-368 03 02
Elna Hansson, planeringsledare välfärdsteknik, projektledare inom Attraktiv Hemtjänst, +46 31-368 01 14
Lisa Holtz, strateg stadsutveckling med seniorfokus, ansvarig för Åldersvänliga Göteborg, +46 31-368 02 96
Margaretha Häggström, processledare kompetensförsörjning och strategiansvarig för Skapa goda arbetsplatser inom Attraktiv Hemtjänst, +46 31-368 03 89
Ann Karlsson, koordinator/ekonom, även inom Attraktiv Hemtjänst, +46 31-368 00 86 - nu sjukskriven
Lars Nejstgaard, kommunikatör, ansvarig för kommunikation för projekt inom Attraktiv Hemtjänst, +46 31-368 01 77