Foto: ur introduktionsfilm

Kompetensutveckling

Många nyskapande projekt på nationell nivå verkställs lokalt av Senior Göteborg. Det ledde till att Göteborg fick Sveriges första Vård- och Omsorgscollege i en storstad.

"Senior Göteborg verkställer nationella satsningar inom vård och omsorg."

Senior Göteborg verkställer flera viktiga nationella satsningar på vård och omsorg. Vi står ofta för behovsinventering och söker finansiering. 

Göteborg var första storstad att få Vård- och Omsorgscollege. Ett Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, arbetstagarorganisation och utbildare. Syftet är att höja kvaliteten på vård och omsorg. I stadens lokala Vård och omorgscollege ingår kommunerna Göteborg-Öckerö-Partille. Utbildare som idag är certifierade är: Katrinelundsgymnasiet, Yrkesgymnasiet, Moa-lärcentrum, Cuben, ABF, Lernia, Studium och Yrgo. Fler utbildare är på gång.

Vill du veta mer?

Kontakta processledare Margaretha Häggström på +46 31 368 03 89.