Illustration: Kreafon

Kompetensmodellen

Kompetensmodellen är en internationellt uppmärksammad modell för att utveckla rätt färdigheter för kommunens arbete med äldre. Syftet är att ta tillvara befintlig kompetens och att främja nya kunskaper - både i nuläget och inför framtiden.

Kompetensmodellen utvecklades 2008 av Senior Göteborg. Sedan dess används modellen för operativt arbete inom vård och omsorg i stadens verksamheter. Senior Göteborg analyserar verksamhetens behov tillsammans med chefer och medarbetare. Därefter kan cheferna systematiskt planera kompetensförsörjning för verksamheternas olika delar. 

2014 togs nya planeringsverktyg fram i form av Wordmallar och Excelmallar. Du hittar dem på Personalingången. Där finns också uppdragsbeskrivningar på olika nivåer för yrkena inom vård och omsorg. Se exempelvis basuppdrag undersköterska kan laddas ned längst ned här på sidan.

Senior Göteborg verkar också för att sprida kompetensmodellen till nya chefer inom staden och även till andra kommuner. Bland annat har Senior Göteborg medverkat på seminarier i Stockholm och Köpenhamn för att inspirera till ett strukturerat kompetensförsörjningsarbete. Enligt en utvärdering av FoU i Väst ger Senior Göteborgs kompetensmodell en tydlig struktur för att lyfta fram kompetensen i en organisation. Även IT-universitetet har visat att verktygen ger ett effektivt och kreativt arbetssätt.

Senior Göteborg organiserar och håller samman introduktion och utveckling av arbetssättet för och med nya chefer och HR-strateger samt driver implementeringen med ansvariga representanter för varje stadsdel.  

Vill du veta mer?

Kontakta processledare Margaretha Häggström, +46 31-368 03 89

 

Folder om kompetensmodellen

Basuppdrag undersköterska