Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplanen innehåller aktiviteter för att stadens ska lyckas med kompetensförsörjningen inom vård och omsorg om äldre.

Kompetensförsörjningsplanen bygger på en process där vi analyserat prioriterade utvecklingsfrågor, identifierat kompetenskritiska frågor, identifierat kompetenser som behövs och vilka förutsättningar som krävs för att vi ska utveckla arbetssätten.

Prioriterade aktiviteter 2017

  • Stärka den positiva bilden av äldreomsorgen
  • Möta förändrade behov
  • Ta tillvara och utveckla kompetens mellan olika professioner
  • Stärka kompetensen
  • Den enskildes inflytande ska öka

Nytt introduktionsprogram för sjuksköterskor - introduktionsdag 1 sep

Nu finns ett nytt, ettårigt program för att introducera nyutexaminerade sjuksköterskor i Göteborgs Stad. Här kan du läsa om innehållet. 1 september hålls en introduktionsdag till programmet. 

Ladda ner planen

Här är länk till själva kompetensförsörjningsplanen

Vill du veta mer? 

Kontakta processledare Margaretha Häggström, +46 31 368 03 89