I ett 2-årigt samverkansprojekt med Göteborgs universitet har korttidsverksamhet i stadsdelsförvaltningarna Angered och Lundby utvecklat verksamheten utifrån forskning. 31 augusti hölls slutkonferensen, se PPT nedan.

Både Göteborgs Stad och Göteborgs universitet upplevde vinster i projektet. Nedan finns ett antal länkar till källor för att hitta forskningsresultat:

  • Vårdhandboken - kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder, t ex nutrition,nutrition, munhälsa, bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv, personcentrerad vård, teamarbete och kommunikation, hörselnedsättning och rehabilitering, trycksår
  • Kunskapsguiden - nationell plattform för evidensbaserad praktik. Aktuella med utbildning i eHälsa och välfärdsteknologi. Här kan du läsa om hälsoproblem (t ex benskörhet), bedömningsmetoder och insatser (t ex BAS), psykisk hälsa hos äldre personer, brukar- och patientinflytande samt  lagar och förordningar, föreskrifter och allmänna råd.
  • Socialstyrelsen - t ex nationella riktlinjer för demenssjukdom, stroke och tandvård
  • SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering - utvärderar metoder inom vård och omsorg
  • Cochrane Collaboration - ideell organisation som verkar för god hälsoinformation
  • Campbell Collaboration - internationellt nätverk för forskare. Publicerar översikter om hur olika metoder fungerar inom socialt arbete
  • Pubmed - databas att söka efter klinisk forskning i
  • Google scholar - söktjänst för att hitta