Foto: Mikael Johansson

Kompetensförsörjning

Äldre göteborgare blir allt fler och ställer nya krav på vård och omsorg. För att klara morgondagens utmaningar förstärker Göteborgs Stad kompetensen. Senior Göteborg leder arbetet.

Vård och omsorg är en framtidsbransch när vi lever allt längre och andelen äldre ökar. För att klara rekryteringsbehoven måste yrkena bli mer attraktiva. Samtidigt behöver den positiva bilden av äldreomsorgen stärkas. Senior Göteborg jobbar för nya samarbeten med olika aktörer, tjänster och möjlighet att göra karriär. Vi planerar utifrån en strategisk kompetensförsörjningsplan.

Senior Göteborg planerar, samordnar och driver flera projekt för att förstärka kompetensen i kommunen. Målen är bland annat att: 

  • Attrahera och rekrytera
  • Bibehålla och säkra befintlig kompetens 
  • Motivera och utveckla medarbetare
  • Förnya och utveckla verksamheten och identifiera behov av ny kompetens 

Kompetensmodellen

Kompetensmodellen stödjer arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Med hjälp av modellen kan cheferna systematiskt planera vilken kompetensutveckling som krävs utifrån verksamhetens behov.  

Läs mer om Kompetensmodellen.

Kompetensutveckling 

Många nyskapande projekt på nationell nivå verkställs lokalt av Senior Göteborg. Det ledde till att Göteborg fick Sveriges första Vård- och Omsorgscollege i en storstad. 

Läs mer om kompetensutveckling.

Kompetensnätverk - erfarenhetsutbyte och lärande

Inom Göteborgs Stad finns en stor samlad kunskap kring äldrefrågor. För att gynna kunskapsspridning olika enheter emellan driver Senior Göteborg ett antal kompetensnätverk. 

Läs mer om kompetensnätverk.

Huvudhandledare - för attraktiva utbildningar och arbetsplatser

Universitetens utbildningar och arbetet med äldre kan fungera bättre tillsammans. Den så kallade "Huvudhandledarmodellen" är Senior Göteborgs satsning på att höja statusen på både utbildningar och arbetsplatser kring äldre. 

Läs mer om Huvudhandledarmodellen.

 

Kompetensförsörjningsplan

En plan där vi analyserat kompetensbehov och förutsättningar samt pekat ut ett antal aktiviteter. Läs mer om kompetensförsörjningsplanen

 

Vill du veta mer? 

Kontakta processledare Margaretha Häggström, +46 31 368 03 89.