Välkommen till Schillerska

Schillerska är en modern skola i historisk miljö där engagemang, nytänkande och bildning är centralt i skolans arbete. Nära samarbete mellan elever, personal och omvärld ger en aktuell och efterfrågad utbildning där varje elevs utveckling står i centrum. Schillerskas elever är väl förberedda för högre studier och arbetsliv. Våra elever har respekt för andra och ser värdet av olikhet. De är aktiva och delaktiga i samhället och världen genom olika uttryck.

Aktuellt

Se allt inom aktuellt
Kompletterande innehåll
${loading}