Grupper

Du som har alkoholproblem eller du som är anhörig kan vara med i våra samtalsgrupper, AHA-programmet eller anhöriggrupp.

AHA-programmet - en behandling för att förhindra återfall

AHA-programmet vänder sig till personer som vill förändra sina alkoholvanor och minska risken för återfall. Det finns både som gruppverksamhet och för enskilda. Vi arbetar bland annat med meditationsövningar och olika typer av uppgifter. Programmet sträcker sig över sex alternativt elva veckor.  

Du kan läsa mer om AHA-programmet i broschyren AHA-programmet

 Se en film om AHA-programmet:

I programmet får du hjälp att göra en kartläggning över risksituationer och det som man brukar kalla för "sug" efter alkohol. Med ökad kunskap och ett träningsprogram kan du som deltagare hitta nya förhållningssätt och strategier. Programmet grundar sig på mindfulness och innehåller föreläsningar, dagliga meditationer, arbete med olika uppgifter samt dagboksskrivande.

AHA-programmet finns även på internet. Det är då upplagt som ett självhjälpsprogram med föreläsningsvideor, texter, arbetsuppgifter och ljudfiler med guidade meditationer. Det omfattar sex lektioner. I programmet ingår även stödsamtal med behandlare på Respons.

Anhöriggrupp för partner, föräldrar eller anhöriga

Du som är partner, förälder eller på annat sätt anhörig till någon med alkoholproblem, eller har vuxit upp i ett hem med alkoholproblem kan delta i vår anhöriggrupp. Läs mer på sidan Anhöriggrupp.