För arbetsgivare

Ibland är det andra än den enskilde individen som tar initiativ till en behandling för alkoholproblem. Det kan vara arbetsgivaren eller myndighet.

På Respons tar vi emot personer där det finns någon form av social förankring – arbete eller studier, bostad och sociala relationer. Om den förankringen saknas kan socialkontoret eller sjukvården vara bättre alternativ än Respons.

Behövs det insatser i form av avgiftning, nykterhetskontroll eller psykiatrisk kontakt är det också sjukvården du bör vända dig till.

Om vi kommer överens om det kan du som representant för arbetsgivare eller myndighet få viss information. Alla involverade parter gör i så fall gemensamt ett avtal om vilken insyn som ska ges och hur kontakten ska gå till.

Där Respons och arbetsgivaren avtalar om stöd debiterar vi 585 kronor per samarbetssamtal.

För mer information kan du kontakta oss.