Egna problem

De flesta som har alkoholproblem är som vilka människor som helst med bostad, jobb och ett socialt liv. Det finns alltid orsaker till alkoholproblem, men orsakerna är lika många som de personer som söker kontakt med oss.

Det finns inga färdiga svar på varför just du har ett alkoholproblem eller ett beroende. Därför arbetar vi tillsammans med dig för att reda ut hur dina problem yttrar sig och hur du kan ändra ditt drickande.

Du och den samtalsterapeut du går hos blir ett team som jobbar mot det mål du har i fokus. Ibland behöver man ändra mål under behandlingstidens gång. Ofta behöver man också ha en period av helnykterhet initialt när man vill göra en förändring.

Det kan ta tid att komma ur ett alkoholberoende. Vi gör kontinuerliga avstämningar kring hur behandlingen fungerar – det är ju du som är experten på ditt liv.

När det finns alkoholproblem i ett hem, påverkas inte bara den person som dricker utan alla i hemmet; barn som vuxna. Samtalen hos oss kan därför ske individuellt, i par, familjevis eller i grupp. Läs mer på sidan Grupper.

Du kan läsa på sidan Avgifter vad det kostar att besöka Respons alkoholrådgivning.