Medborgarbudget i Göteborg

Under 2016 anordnade Göteborgs Stad sin allra första medborgarbudget. Det är ett sätt för medborgarna att direkt ha inflytande över vad skattepengarna ska gå till.

Vad är en medborgarbudget?

Medborgarbudget är ett sätt för dig som medborgare att direkt bestämma vad skattepengarna ska gå till. Det gör att du kan få ökat inflytande över ditt närområde.

Det finns olika typer av medborgarbudgetar i olika delar av världen. I Paris läggs varje år fem procent av stadens investeringsbudget på medborgarbudget - det motsvarar en miljard kronor.

Andra städer som använder sig av den här typen av projekt är New York, Sevilla, Chicago, Seoul, och många fler.

I Sverige har den vanligaste formen av medborgarbudget varit att invånarna har fått bestämma hur en del av stadens investeringsbudget ska användas. Ofta får medborgarna lämna förslag och sedan rösta på förslagen.

Det kan exempelvis handla om hur parker och grönområden ska se ut, kulturprojekt, en ishall, eller var en planerad förskola ska byggas.

Medborgarbudget i Göteborg

I Göteborg har finns just nu två exempel på genomförda medborgarbudgeter. Ett i stadsdelen Västra Hisingen, och ett i stadsdelen Lundby.

Västra Hisingen

Västra Hisingens medborgarbudget inleddes i februari 2016. Här hade stadsdelsnämnden avsatt 500 000 kronor till projektet.

Alla som var folkbokförda i stadsdelen fick lämna sina förslag via webben. Det fanns bara ett krav: Skattepengarna ska användas till något som skapar trygghet i stadsdelen, och som kommer många till del.

Nästan 1400 personer röstade på 41 olika ideér. Ett förslag var en middagsklubb, ett annat förslag en kärleksskulptur på ett av torgen.

Det vinnande förslaget var "Upprustning av stigen Långrevsvägen - Trånget". Förslaget fick hela 51 procent av rösterna.

Lundby

Lundbys medborgarbudget riktade sig främst till barn och unga. Frågan som ställdes var: "Om du hade 100 000 kronor - vad skulle du göra då?".

Ungdomssatsningen Hisingen, som ansvarade för projektet, fick in 34 förslag. De valde ut 12 förslag, bland annat en basketturnering, en Hisingssafari, en matätartävling och ett tjejläger med grillkväll.

Tre förslag vann: Paintball, fotbollsturnering och Världens fest. Alla aktiviteterna genomfördes under höstlovet 2016, i samband med Hisingsfestivalen.

Medborgarbudget under 2017

I Lundby ska man under 2017 anlägga en ny park, Flunsåsstråket. Totalt finns 4,8 miljoner kronor avsatta. Läs mer om projektet Flunsåsstråket.

Hur arbetar Demokratisatsningen med medborgarbudget?

Det är upp till varje stadsdel hur de vill arbeta med medborgarbudgetar. Demokratisatsningen vill inspirera och utbilda i frågan.

Den 16 mars 2017 anordnades en utbildningsdag för anställda och politiker inom Göteborgs Stad om medborgarbudget. Malin Svenberg från SKL berättade om deras arbete och representanter från stadsdelarna Västra Hisingen och Lundby presenterade sina projekt. Dokumentation från seminariet finns här.

Den 27 september 2017 anordnar vi en konferens om demokrati, inflytande och delaktighet där vi lyfter medborgarbudget. Konferensen arrangeras tillsammans med Förvaltningen konsument och medborgarservice och kommer att vara öppen för allmänheten, mer info kommer under våren 2017.