Från boken:
Munkebäcksgymnasiet under 20 år : minnesskrift vid skolans nedläggning den 30 juni 1983, red. rektor Bengt Thorén & rektor P-G Nilsson, Göteborg 1983

"Munkebäcksskolan uppfördes 1963 efter ritningar av arkitekt Johan E. Tuvert, och togs i bruk vid höstterminen samma år. Inledningsvis bestod den av gymnasium och grundskolans högstadium, men de sista grundskoleklasserna gick planenligt ut på våren l969, varefter skolan blev ett renodlat gymnasium. För att bereda plats för Vårdskolans behov samt med hänvisning till ett lägre elevunderlag, fattade skolstyrelsen 28 april 1981 det avgörande beslutet att lägga ned skolverksamheten på Munkebäcksgymnasiet vid vårterminens utgång 1983. Elevantalet varierade under perioden mellan 361 - 892 stycken."

Efter 1983 blev skolan ett vårdgymnasium, på mitten av 90-talet kom Medieprogrammet till Munkebäcksgymnasiet. På 2000-talet så blev skolan ett mer renodlat mediegymnasium, Sveriges största. Nu är skolan riven och man skall istället skall bygga bostäder på området.

Munkebäcksgymnasiet flyttade 2009 från Ernst-Torulfsgatan 1 vid Munkebäckstorget till Skånegatan 18 i centrala Göteborg. Från början var Munkebäcksgymnasiet ett vanligt allmänt gymnasium och högstadieskola.

Från och med 1 januari 2018 tillhör vi Burgårdens utbildningscentrum, men fortsätter med utbildningarna i Munkebäcksgymnasiets lokaler på Skånegatan 18 och på Brewhouse.