Skolsköterska
Åsa Magnusson
Telefon: 0728-56 54 18
E-post: asa.magnusson@educ.goteborg.se

Kurator 
Paulina Andersson 
Telefon: 0725- 01 30 82
E-post: paulina.andersson@educ.goteborg.se

Specialpedagog
Monika Mattsson
Telefon: 0722-55 79 58
Epost: monika.mattsson@educ.goteborg.se