Foto: Johan Klintberg

Estet-musik, Ny Musik på Munkebäcksgymnasiet.

Foto: Jörgen Claesson

Foto: Jörgen Claesson

Foto: Johan Klintberg

Foto: Johan Klintberg

Estet-musik på Munkebäcksgymnasiet.

Foto: Ingela Wirdenäs

Samhällselever som arbetar i klassrummet med sina datorer.