Fysisk aktivitet på recept, FaR®

Har du fått ett recept på fysisk aktivitet, FaR®? Då är du välkommen till Fysioteket på Lundbybadet. Här kan du få vägledning om var och hur du kan träna utifrån ditt recept. Genom Fysioteket finns möjlighet till både FaR-stöd och anpassad FaR-träning under receptperioden.

Vad är Fysisk aktivitet på Recept?

Fysisk aktivitet på Recept (FaR®) innebär träning som medicin. Regelbunden motion hjälper vid ett antal medicinska diagnoser, till exempel diabetes och hjärt- och kärlsjukdom.

Ett recept på fysisk aktivitet skrivs ut av läkare eller annan legitimerad vårdpersonal. Både vuxna och barn kan ordineras recept på fysisk aktivitet.

Receptsamtal

Alla från 7 år är välkomna till Fysioteket för ett kostnadsfritt receptsamtal. Under samtalet kommer vi tillsammans fram till en planering för receptperioden. Är du vuxen tar samtalet 20 till 30 minuter. Samtal med barn tar cirka 45 minuter. 

Boka en tid

Du kan boka en tid för receptsamtal via webben eller telefon. Läs mer på Närhälsans webbsida.

Drop in-tider

Du kan även besöka oss under våra drop in-tider.

Vecka 26-35, 25 juni till 2 september är Drop in-receptmottagning stängd. Istället erbjuds bokade tider. Bokning sker på Närhälsans webbsida eller via telefon 0700-823388.

Drop in-tider för receptsamtal till och med vecka 25
Måndag

15-17

(Tänk på att vi inte påbörjar nya samtal efter 16.45).

Tisdag

10-12

(Tänk på att vi inte påbörjar nya samtal efter 11.45).

Hur tränar jag utifrån min diagnos?

I foldrarna om olika diagnoser kan du läsa om hur du kan träna för att få effekt vid några vanliga diagnoser ur FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, Statens folkhälsoinstitut R 2008:4).

Du hittar foldrarna som PDF-filer längst ned på den här sidan.

Var kan jag träna?

Det finns information om utbud, tider och priser för ett stort antal aktiviteter i Aktivitetskatalogen för Hisingen. Du hittar Aktivitetskatalogen som en PDF-fil längst ned på den här sidan.

Ta del av FaR®-anpassat utbud

Du som har varit på receptsamtal kan ta del av ett FaR®-anpassat utbud genom att köpa ett rabatterat FaR®- kort.

Utbud

  • Individuell träning i varmbassäng
  • FaR® vattengympa i varmbassäng
  • Individuell FaR®-träning i gym
  • Lundbybadets ordinarie utbud med simning, gruppträning och gym

Priser

FaR-kort
3 månader 700 kronor
Engångsbesök 70 kronor
FaR för unga  7-17 år, 3 månader 300 kronor
FaR för unga 7-17 år, engångsbesök 30 kronor

FaR®-rabatt på ordinarie träning, Lundbybadet

Du kan också använda ditt FaR® för träning enbart i ordinarie träningsutbud (endast vuxen) på Lundbybadet.

Visa ditt recept i receptionen så får du 20 % FaR®- rabatt på ordinarie träningskort (kvartals eller årskort). Du kan köpa årskort med autogiro och 12 månaders bindningstid.

Priser Lundbybadet

FaR® på Hisingen och Fysioteket

FaR® på Hisingen har uppdraget från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG) att svara för både verksamhet och samordning av fysisk aktivitet på recept på Hisingen. Fysioteket drivs gemensamt av sjukgymnaster och hälsoutvecklare i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. 

Man arbetar efter den svenska FaR®-modellen som är en evidensbaserad arbetsmetod för hälso- och sjukvården. Metoden omfattar skriftlig ordination, motiverande samtal och planerad uppföljning.

Förskrivarstöd

FaR® på Hisingen är en stödfunktion för vårdgivare/förskrivare av fysisk aktivitet på recept, FaR®.

I FaR®-guiden nedan finns aktuell information om förskrivning av FaR®, enligt Hisingsmodellen.

I manualen FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) beskrivs flera olika diagnoser där fysisk aktivitet har vetenskapligt bevisad effekt.