Foto: M K

Fritidshem

Som komplement till skolans undervisning finns fritidshem (kallas även fritids), där ditt barn kan vara före och efter skolan.

Som komplement till skolans undervisning finns fritidshem (kallas även fritids), där barnen får utveckla social kompetens, lek och skapande. På fritids kan ditt barn vara på före och efter skolan, fram till och med vårterminen då hen fyller 13 år. Kontakta skolans expedition minst två veckor innan ni önskar att ditt barn börjar på fritidshem.