Att flytta hemifrån- för dig med en funktionsnedsättning

Vad innebär en bostad med särskild service och vem får möjlighet till detta stöd? Vilket annat stöd finns möjlighet till i en ordinär bostad? Hur går en behovsbedömning till?

Lots för barn och vuxna med en funktionsnedsättning bjuder in till en informationsträff med planeringsledare inom funktionshinderområdet, 1:e socialsekreterare inom myndighetsutövning, anhörigkonsulent och en person som berättar om sin upplevelse av att flytta hemifrån.

Datum: 16 maj 2018

PLATS: Angereds Torg 14

LOKAL: Sessionssalen

TID: 17 - 19

KOSTNAD: Ingen kostnad

Begränsat antal platser.
Anmäl dig senast den 15 maj till Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning 031- 367 98 08   

             

Dokument och filer