Inbjudan till skolinformationsträffar

Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning har ofta frågor kring skolverksamheten.

Därför anordnar Göteborgs Stad informationsmöten på fyra platser under november 2017.  Syftet är att ge information samt möjlighet att ställa frågor.

- Vilka skolformer finns?

- Vilka möjligheter till val av skola finns? Vem beslutar? 

- Möjligheter till stöd, särskilda anpassningar och särskilt stöd i skolan.

-Vem har rätt att bli mottagen i grundsärskolan?

Du kan välja att delta vid ett eller flera informationsmöten:

För mer information om datum tid och plats se inbjudan nedan.

Varmt välkomna.