Kulturskolan

Tideräkningsgatan 3

Bergsjöskolan

Rymdtorget 6

Tidsnätverket

Rymdtorget 5

Bagar'ns Mötesplats Gamlestaden

Brahegatan 11

Sandeklevshallen

Kvadrantgatan 88

Fjällboskolan

Fjällbopark 19