Kulturskolan Västra Göteborg

Albertsson, Ann-Sofie
Ämne: Piano, Blockflöjt, pianorytmik
E-post: ann-sofie.albertsson@vastra.goteborg.se

Andersson, Marie
Ämne: Valthorn
E-post: marie.louise.andersson@vastra.goteborg.se

Bahari, Masoud
Ämne: Fiol, Altfiol, orkester
E-post: masoud.bahari@vastra.goteborg.se

Bergelin, Christian
Ämne: Trombon, orkester, tuba, brasslek
E-post: christian.bergelin@vastra.goteborg.se

Björkqvist, Per
Ämne: Slagverk, drumcorps
E-post: per.bjorkqvist@askimfrolundahogsbo.göteborg.se

Carlström, Acke
Ämne: Gitarr 
E-post: acke.carlstrom@vastra.goteborg.se

Dahlin, Inger
Ämne: Cello, orkester 
E-post: inger.dahlin@askimfrolundahogsbo.goteborg.se

Edin, Charlotte
Ämne: Cello, fiol, piano, orkester
E-post: charlotte.edin@vastra.goteborg.se

Fransson, Marie
Ämne: Cello, orkester, El Sistema
E-post: marie.fransson@vastra.goteborg.se

Fransson, Charlotte
Ämne: Flöjt, Orkester
E-post: charlotte.fransson@afh.goteborg.se

Gillner, Ida (Tjänstledig)
Ämne: Rytmik, kör
E-post: ida.gillner@vastra.goteborg.se

Heikkinen, Anna (Tjänstledig)
Ämne: El Sistema
E-post: anna.heikkinen@vastra.goteborg.se

Hellman, Pernilla
Ämne: Trumpet, brass, orkester, rytmik
E-post: pernilla.hellman@afh.goteborg.se

Holmström, Lisbeth
Ämne: Blockflöjt, musikterapi, rytmik, kulturmix, FMT, karusell
E-post: lisbeth.holmstrom@vastra.goteborg.se

Johnsson, Annette
Ämne: Drama, cirkus
E-post: annette.johnsson@vastra.goteborg.se

Judovic, Julia
Ämne: Piano, pianorytmik, orkester
E-post: julia.judovic@vastra.goteborg.se

John Jäderlund
Ämne: rap
E-post: John.jaderlund@vastra.goteborg.se

Karlsson, Emma (Tjänstledig)
Ämne: El Sistema, musikhandledning/rytmik
E-post: emma.karlsson@vastra.goteborg.se

Karlsson, Leif
Ämne: Klarinett, saxofon, tvärflöjt, orkester
E-post: leif.karlsson@vastra.goteborg.se

Lagermark, Kerstin
Ämne: Bildkonst, kulturmix, karusell
E-post: kerstin.lagermark@vastra.goteborg.se

Larsson, Carina
Ämne: El Sistema rytmik/sång
E-post: carina.anita.larsson@vastra.goteborg.se

Larsson, Marcus
Ämne: gitarr/elgitarr, elbas, ensemble
E-post: markus.larsson@vastra.goteborg.se

Lidén, Josefin
Ämne: kör, sceniskt kompani
E-post: josefin.liden@vastra.goteborg.se

Lindgren, Maria
Ämne: drama/teater, filma/skådespela, kulturmix
E-post: maria.lindgren@vastra.goteborg.se

Marklund, Erika
Ämne: Flöjt.  rytmik, dans, orkester
E-post: erika.marklund@vastra.goteborg.se

Molander, Emelie
Ämne: Fiol
E-post: emelie.molander@afg.goteborg.se

Nilhammar, Hanna
Ämne: Fiol
E-post: hanna.nilhammar@vastra.goteborg.se

Mälarborn, Frida Hoshino
Ämne: Keramik, film
E-post: frida.malarborn.hoshino@afh.goteborg.se

Nilsson, Anders
Ämne: Drama, sceniskt kompani
E-post: anders.nilsson@afh.goteborg.se

Nilsson, Klas
Ämne: Trumpet, brass, el sistema
E-post: klas.nilsson@vastra.goteborg.se

Nilsson, Love
Ämne: Saxofon, klarinett, blockflöjt, tvärflöjt, gitarr
E-post: love.nilsson@vastra.goteborg.se

Pabst, Bastian
Ämne: Rockgrupp
E-post: bastian.pabst@vastra.goteborg.se

Pettersson, Emil
Ämne: Slagverk, el sistema
E-post: emil.pettersson@vastra.goteborg.se

Reuter, Oskar
Ämne: Gitarr
E-post: oskar.reuter@vastra.goteborg.se

Riseley, Adrienne
Ämne: Bildkonst, film
E-post: adrienne.riseley@afh.goteborg.se

Rosenkvist, Erik
Ämne: Brass, keyboard, orkester
E-post: erik.rosenkvist@vastra.goteborg.se

Schmid, Ulrich
Ämne: Fiol, orkester
E-post: ulrich.schmid@afh.goteborg.se

Seyzeriat, Beatrice
Ämne: Träblås, blockflöjt, orkester
E-post: Beatrice.seyzeriat@vastra.goteborg.se

Svensson, Björn
Ämne: Trummor, orkester
E-post: bjorn.svensson@vastra.goteborg.se

Welander, Marie
Ämne:  Brass, orkester, kör, blockflöjt
E-post: marie.welander@vastra.goteborg.se

Ydremark, Per
Ämne: Klarinett, saxofon, blockflöjt, orkester
E-post: per.ydremark@afh.goteborg.se