Programproducenter

Vi uppskattar den täta dialogen med er besökare. Fortsätt att komma med programförslag och synpunkter.

E-post: kulturhuset.kaken@orgryteharlanda.goteborg.se
Telefon: 031-365 50 60

Eva K Halleröd
E-post: eva.k.hallerod@orgryteharlanda.goteborg.se
Telefon: 0722-46 89 13

Cornelia Nordlund 
E-post: cornelia.nordlund@orgryteharlanda.goteborg.se
Telefon: 031-365 52 18 

Anna Rudolfsson
E-post: anna.rudolfsson@orgryteharlanda.goteborg.se
Telefon: 031-365 61 11

Oskar Nyman
E-post: oskar.nyman@orgryteharlanda.goteborg.se
Telefon: 031-365 56 09