Mary-Anne Norberg är född 1978 i Halmstad, uppvuxen i Småland men numera bosatt i Göteborg. 2011 tog hon sin kandidatexamen i Fri Konst från Akademin Valand. Tidigare har hon mestadels arbetat med konceptuella projekt uttryckta i musik, installationer, performance och text, men har de senaste åren uteslutande valt att arbeta med måleri.

Mary-Annes måleri utgår från idén om språk - hon undersöker hur en med färger och penselstreck kan bygga något som skapar kommunikation och öppnar upp för betraktarens egen tolkning av verken. Verken i utställningen är skapade under 2017 och 2018 utifrån en intuitiv, snabb process.