Rösträttsbod i Uppsala 1912. Foto: hämtat från Kvinnsams bilddatabas, GBG Universitet.

Samhälle och samtal

Kulturhuset Blå Stället har en lång tradition att ta upp aktuella samhällsfrågor - lokala såväl som globala. Vår strävan är att här ska alla kunna göra sin röst hörd. Så välkommen hit och bli en del av samtalet!


Har du frågor eller förslag på idéer? Kontakta programproducent:
Anni-Frid Frisk. Tel: 0725-14 36 69.
E-post: annifrid.frisk@angered.goteborg.se

 

Tisdag 5/9
Sverige inifrån: svensk tillhörighet

Hur främjas ett inkluderande kulturarv? Kan social grupptillhörighet innehålla konkurrerande berättelser? Samtal med Qaisar Mahmood, Riksantikvarieämbetet och författare, Anna Furumark, författare, kommunika­tionsstrateg och arbetsledare för ”Heterogena kulturarv”.
Samtalsledare: Olav Fumarola Unsgaard, Arena Idé.
I samarbete med Klyftan och Arena Idé med stöd av Västra Götalandsregionen.
Arenaidé-logotyp
Kl 18. Stora Scenen. Fri entré. Vi bjuder på fika.

 

Torsdag 7/9
Swesom - läslust i hemmet

SweSom är en ideell förening som vill främja svensk-somaliers delaktighet i samhället och har bland annat gjort tvåspråkiga barnböcker på somaliska och svenska som kommer att presenteras.
Ett samarbete med Föreningen Swesom.
Kl 17. Stora Scenen. Fri entré. Vi bjuder på fika.

 

Tisdag 26/9
Sverige utifrån: svensken i exil

Vilka likheter/olikheter till dagens migration går att finna i den svenska emigrationen? Med författarna Ola Larsmo och Anna Gavanas. Samtalsledare: Lisa Pelling, utredningschef för Arena Idé.
I samarbete med Klyftan och Arena Idé med stöd av Västra Götalandsregionen.
Arenaidélogotyp
Kl 18. Stora Scenen. Fri entré. Vi bjuder på fika.

 

Tisdag 17/10
Negativt tänkande - föreläsning med Ida Hallgren

När är det positivt att tänka negativt och när är det negativt att tänka positivt? Med inspiration från stoiker och buddhism och småländskt svårmod visar filosofen och psykologen Ida Hallgren på alternativa förhållningssätt.
I samarbete med Sensus.
Kl 18. Stora Scenen. Fri entré. Vi bjuder på fika.