Följ och Gilla oss

Det händer mycket saker på Kulturhuset Blå Stället. Håll dig uppdaterad på alla våra program genom att följa oss på olika sociala medier.

Blå Stället på Facebook
facebook.com/bla.stallet

Blå Stället på Instagram
instagram.com/blastallet

 

Konsthallen Blå Stället på Facebook
facebook.com/konstblastallet

Blå Ställets Ateljé på Instagram
instagram.com/verkstad_blastallet
 

Vill du ha Nyhetsbrev mailar du
dan.greider@angered.goteborg.se