Material

Ladda ner kunskapsunderlag och fördjupningar som fungerar som verktyg i arbetet.

Jämlikhetsrapporten

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014

Filmer

Introduktion till Göteborgs skillnader i livsvillkor och hälsa 2014

Staden där vi läser för våra barn - film av Göteborgs Stadsbibliotek .

Storsatsning på familjecentraler och familjecentrerat arbetssätt

Arbete för ökad skolnärvaro

Studier och kartläggningar

Arbete för en ökad skolnärvaro i Göteborgs Stad - en studie i identifierade framgångsfaktorer (pdf)

Sammanfattning av Arbete för en ökad skolnärvaro i Göteborgs Stad - en studie i identifierade framgångsfaktorer (pdf)

Särskilt utsatta områden i Göteborg - Analys av rapporterna ”Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser” samt ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg”.

Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska i Göteborgs Stad - Verktyg och rekommendationer för fortsatt arbete

Underlag och utvärderingar

En genomgång av utgångspunkter och källor i fokusområde 1 - av FoU Väst med förord av Katarina Othelius, fokusledare för fokusområde 1: Ge varje barn god start i livet.

Förebyggande och rehabiliterande arbete – Begrepp och erfarenheter

Utvärdering av Idésluss för social hållbarhet - En pilot i Lundby

Presentation om Idésluss