Fotograf: Lo Birgersson

Farfars mammas soffa - en bokgåva

Under våren får alla barn i Göteborg som går i förskoleklass boken Farfars mammas soffa, skriven av Anna Bengtsson, i gåva av staden.

Sveriges och Göteborgs historia i bokgåva till 6 400 barn i Göteborg

Under våren får alla barn i Göteborg som går i förskoleklass boken Farfars mammas soffa, av författaren Anna Bengtsson, i gåva av staden. Bokgåvan sker för andra året i rad och är en del av det långsiktiga arbetet för ett mer jämlikt Göteborg och inför stadens 400-årsjubileum 2021. Farfars mammas soffa är en resa genom tid och rum med Göteborg som den röda tråden. Boken bygger på spännande historiska fakta och börjar 1915 då ett ungt par i Göteborg köper en soffa till sitt första hem. Läsaren får följa både släkten och soffan genom Sveriges 1900-talshistoria fram till nutid.

Bokgåvan och aktiviteterna kring denna sker i samverkan mellan mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn inom Jämlikt Göteborg, Jubileumssatsningen 2021, Stadsbiblioteket Göteborg, stadsdelarnas kultursamordnare, Göteborgs Stads förskoleklasspedagoger och Folkbiblioteken i Göteborg.

Turné med föreställningen ”Farfars mammas soffa - en resa genom tid och rum”

Teaterföreställningen utgår från boken ”Farfars mammas soffa”.  Med musikens toner väcks nyfikenhet kring förr och nu, om soffan, och familjen, sagor, berättelser och läsning. Föreställningen är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Alfons Åbergs Kulturhus Göteborg, Teater GAPET och Teater Bataljonen.

Information om turnén kommer.

Sammanfattning av boken på flera språk

Farfars mammas soffa - sammanfattning på engelska

Farfars mammas soffa - sammanfattning på persiska

Farfars mammas soffa - sammanfattning på somaliska

Farfars mammas soffa - sammanfattning på arabiska

En del av Göteborgs jubileum 2021

Fram till 2021 och långt därefter kommer vi att arbeta med att främja läsningen och öka kunskapen om varför vi ska läsa högt. Jämlikhet är inte något som uppnås en gång för alla och sedan finns det. Det är något som måste återerövras hela tiden.

Vid jubileumsåret 2021 firar vi 400 år av sagor och berättelser.  Grunden är lagd för Göteborg som staden där vi läser för våra barn, för att barn ska kunna förverkliga sina drömmar. I en stad där vi läser för och med våra barn är fler behöriga till gymnasiet, fler kan vidareutbilda sig och fler har lättare att få jobb.

Läs mer om jubileet på www.goteborg2021.com