Foto: Lo Birgersson

5. Skapa övergripande och strukturella förutsättningar för jämlikhet

För att kunna driva arbetet och göra skillnad inom våra fyra första fokusområden behöver vi skapa strukturer och förutsättningar för det.

Fokusområde 5 är ett brett fokusområde som innebär att se arbetet för en jämlik stad som en helhet. Inom området tittar vi på system och strukturer som behöver förändras och komma till för att skillnaderna i livsvillkor och hälsa i Göteborg ska kunna minska.

I praktiken kan det handla om att arbeta med kunskaps- och samverkansallianser där vi lär oss av varandra, nya sätt att använda ekonomi för att påverka långsiktigt, ta fram strategier, utveckla dialogmetoder, säkra vår uppföljning, göra kartläggningar eller ta fram kunskapsunderlag och forskning för att vi ska kunna ta bra beslut.