Fokusområden

För att minska skillnaderna arbetar vi med utvalda fokusområden. Det handlar mycket om att skapa goda förutsättningar för alla barn.

Arbetet och insatserna inom våra fokusområden stärker och korsar varandra. Till exempel präglas ett barns start i livet och förutsättningar genom skolåren av om föräldrarna har jobb och hur barnets livsmiljö ser ut.

Läs mer om varje område:

För vart och ett av fokusområdena finns ett antal förslag på åtgärder och en fokusledare som driver arbetet i hela staden. Läs om hur vi organiserar arbetet.