Kursen Jämlik hälsa: Teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling HT17

Göteborgs Stad i samverkan med Västra Götalandsregionen bjuder in förtroendevalda och tjänstepersoner till utbildningen ”Jämlik hälsa: teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling”. Kursen genomförs av Göteborgs Universitet på uppdrag av Göteborgs Stad.

Målgruppen för kursen är både förtroendevalda och tjänstepersoner inom kommun och Västra Götalandsregionen som arbetar med eller har intresse för jämlik hälsa och social hållbarhet. 

Kursen består av tre delmoment:

  • Folkhälsovetenskapens teoretiska utgångspunkter
  • Metoder för att kartlägga och analysera folkhälsan och hälsans fördelning mellan olika grupper
  • Samhälleliga arenor för främjande av jämlik hälsa

Mer information och anmälan

Jämlik hälsa: teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling 7,5 hp