Foto: Marit Lissdaniels

Göteborgs jämlikhetskonferens 2017

Helt ny statistik om utvecklingen av Göteborgs skillnader, fördjupande jämlikhetsforskning och barnen i fokus. Göteborgs årliga jämlikhetskonferens äger rum den 4 december på Svenska Mässan.

Göteborgs årliga jämlikhetskonferens äger rum den 4 december på Svenska Mässan.

Största jämlikhetskonferensen hittills

I år växlar vi upp konferensen med upp till 1200 personer som kommer att kunna delta, byta erfarenheter och ta del av ny kunskap. Jämlikhetskonferensen 2017 riktar sig till medarbetare som i sin vardag arbetar nära göteborgarna samt till chefer, politiker och samverkansparter.

Ny rapport om skillnader i livsvillkor

På konferensen presenteras Göteborgs Stads nya jämlikhetsrapport i serien Skillnader i livsvillkor i Göteborg. Jämlikhetsrapporten beskriver ojämlikheten och följer utvecklingen i Göteborg och släpps var fjärde år. Den förra rapporten kom 2014 och fungerar som en viktig kunskapsbas i arbetet för minskade skillnader.

Barnens rätt och röst i fokus

Forskning visar att främjande insatser tidigt i barns liv bidrar till framgång och en positiv utveckling resten av livet – en nyckel till en mer jämlik stad. Därför kommer hela dagen att genomsyras av varje barns rätt till en god start i livet och goda uppväxtvillkor. Barn och ungas röster och perspektiv kommer att synas både i programpunkterna men också genom konst och kultur skapad av Kulturskolan.

Program

4 december 2017, Kongresshallen, Svenska mässan

Registrering från 7.45, konferensen startar 8.30 och avslutas 16.30. Under dagen serveras vegetarisk lunch och fika. Konferensen är kostnadsfri för deltagare.

Förmiddag:

Inledning

Michael Ivarson, förvaltningsdirektör social resursförvaltning och Ann - Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande i Göteoborg

Hembesök i samverkan - Åsa Heimer, projektledare och initiativtagare

Hur når vi dem som behöver det som mest? Hembesöksprogram i Rinkeby är ett sätt att förbättra förutsättningar för hälsa och utveckling för de allra yngsta barnen och deras föräldrar. Åsa Heimer ledde utvecklingsprojektet och vi kommer på ett inspirerande sätt få ta del av erfarenheter och resultat från detta arbete.

Kulturskolan på scen och i foajén

Kulturskolan i Göteborg bidrar varje dag till en mer jämlik stad. På konferensen får du uppleva konstutställningar, filmer och musikuppträdanden skapad av Kulturskolan. Kulturskolan erbjuder frivillig undervisning i estetiska ämnen för barn och unga mellan 6 och 19 år gammal. I kulturskolan kan barn spela instrument, dansa, sjunga, måla, fotografera, filma, spela teater och göra mycket annat kul och spännande på fritiden.

Om Kulturskolan i Göteborg

 

Göteborgs jämlikhetsgörare - jämlikhetsarbete som gör skillnad

Samtal om jobbsatsningen Välkommen till Framtiden, utvecklingen i Gårdsten och med Unga stadsplanerare i Angered .

Kan mer tillit i styrningen främja jämlikhet? Laura Hartman och ordförande för Tillitsdelegationen, ledamot i Kommissionen för jämlik hälsa

Laura Hartman s fokus ligger på välfärdssamhällets utmaningar. Hon är i grunden docent i nationalekonomi. Det betyder att hon närmar sig frågorna ur ett brett samhällsekonomiskt perspektiv, oavsett om de handlar om sjukskrivningar, välfärdstjänster eller arbetslivets utmaningar. Som ordförande i Tillitsdelegationen sätter hon bland annat fokus på vikten av tillit för en fungerande offentlig förvaltning. I längden innebär det bättre service till medborgarna, ökad delaktighet – och en mer jämlik stad.

Läs debattinlägg i Dagens samhälle av Laura Hartman m.fl - Nytt steg i unik satsning på tillit i förvaltningen

Eftermiddag:

Jämlikhetsrapporten 2017, Åsa Lundquist - utvecklingsledare på Social resursförvaltning

Jämlikhetsrapporten följer utvecklingen av stadens skillnader och släpps var fjärde år. Den förra rapporten kom 2014 och fungerar som en viktig kunskapsbas i arbetet för minskade skillnader.

Panelsamtal: Vad betyder det vi kan läsa i nya Jämlikhetsrapporten?

Medverkar gör Olle Lundberg som ledde den nationella kommissionen för jämlik hälsa, Adam Cwejman, ledarskribent på Göteborgsposten och Lisa Pelling, utredningschef på tankesmedjan Arena idé.

Barnens rätt, jämlikhet och Agenda 2030  - Parul Sharma, människorättsjurist och ordförande för regeringens delegation för FN:s hållbarhetsagenda 2030

Parul Sharmas absoluta hjärtefråga är barns rättigheter. Som jurist arbetar hon med mänskliga rättigheter och antikorruption. Hon har pekats ut som en av landets mest inflytelserika personer när det gäller företags samhällsansvar (CSR). I hennes sommarprat från 2016 hörde vi henne säga att svenska företags hållbarhetsarbete är för mycket ”bullshit” och fluff. Den 8 mars utsågs hon av tidningen Veckans Affärer till Sveriges mäktigaste kvinna inom kategorin samhällsförändrare.

Lyssna på Parul Sharmas sommarprat i P1 från 2016

Anmälan

Konferensen riktar sig i första hand till medarbetare och politiker i stadens nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag samt samarbetspartners inom och utanför staden. Konferensen ska ha en bredd och ett djup där medarbetare på alla nivåer deltar.

Anmälan är stängd och konferensen är fullbokad.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev: Prenumerera
Facebook: www.facebook.com/jamliktgoteborg 
Twitter: www.twitter.com/jamliktgoteborg 
Webblänk till den här sidan: www.goteborg.se/jamlikhetskonferens17