Göteborgs jämlikhetskonferens 2017

Helt ny statistik om utvecklingen av Göteborgs skillnader, fördjupande jämlikhetsforskning och barnen i fokus. Göteborgs årliga jämlikhetskonferens ägde rum den 4 december på Svenska Mässan.