Göteborgs jämlikhetskonferens 2017

Helt ny statistik om utvecklingen av Göteborgs skillnader, fördjupande jämlikhetsforskning och barnen i fokus. Göteborgs årliga jämlikhetskonferens äger rum den 4 december på Svenska Mässan.

Ny rapport om skillnader i livsvillkor och hälsa

På konferensen presenteras Göteborgs Stads nya jämlikhetsrapport i serien Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Jämlikhetsrapporten följer utvecklingen av stadens skillnader och släpps var fjärde år. Den förra rapporten kom 2014 och fungerar som en viktig kunskapsbas i arbetet för minskade skillnader.

Barnens rätt och röst i fokus

Forskning visar att främjande insatser tidigt i barns liv bidrar till framgång och en positiv utveckling resten av livet – en nyckel till en mer jämlik stad. Därför kommer hela dagen att genomsyras av varje barns rätt till en god start i livet och goda uppväxtvillkor. Barn och ungas röster och perspektiv kommer att synas både i programpunkterna men också genom konst och kultur skapad av Kulturskolan.

Största jämlikhetskonferensen hittills

I år växlar vi upp konferensen med upp till 1200 personer som kommer att kunna delta, byta erfarenheter och ta del av ny kunskap. Jämlikhetskonferensen 2017 riktar sig till medarbetare som i sin vardag arbetar nära göteborgarna samt till chefer, politiker och samverkansparter.

Redan färdiga föreläsare:

Laura Hartman - ordförande för Tillitsdelegationen, ledamot i Kommissionen för jämlik hälsa

Laura Hartmans fokus ligger på välfärdssamhällets utmaningar. Hon är i grunden docent i nationalekonomi. Det betyder att hon närmar sig frågorna ur ett brett samhällsekonomiskt perspektiv, oavsett om de handlar om sjukskrivningar, välfärdstjänster eller arbetslivets utmaningar. Som ordförande i Tillitsdelegationen sätter hon bland annat fokus på vikten av tillit för en fungerande offentlig förvaltning. I längden innebär det bättre service till medborgarna, ökad delaktighet – och en mer jämlik stad.

Läs debattinlägg i Dagens samhälle av Laura Hartman m.fl - Nytt steg i unik satsning på tillit i förvaltningen

Parul Sharma – människorättsjurist och ordförande för regeringens delegation för FN:s hållbarhetsagenda 2030

Parul Sharmas absoluta hjärtefråga är barns rättigheter. Som jurist arbetar hon med mänskliga rättigheter och antikorruption. Hon har pekats ut som en av landets mest inflytelserika personer när det gäller företags samhällsansvar (CSR). I hennes sommarprat från 2016 hörde vi henne säga att svenska företags hållbarhetsarbete är för mycket ”bullshit” och fluff. Den 8 mars utsågs hon av tidningen Veckans Affärer till Sveriges mäktigaste kvinna inom kategorin samhällsförändrare.

Lyssna på Parul Sharmas sommarprat i P1 från 2016

Håll dig uppdaterad

Anmälan öppnar här efter sommaren.

Nyhetsbrev: Prenumerera
Facebook: www.facebook.com/jamliktgoteborg 
Twitter: www.twitter.com/jamliktgoteborg 
Webblänk till den här sidan: www.goteborg.se/jamlikhetskonferens17