Foto: Lo Birgersson/Göteborgs Stad

EU - satsa på barnen!

Den 15 november arrangerar Jämlikt Göteborg seminariet "EU - satsa på barnen!" som ett av flera arrangemang som äger rum under hösten med anledning av EU-toppmötet i Göteborg. Ett starkt EU kräver att vi investerar i framtida generationer.

Ett starkt EU kräver att vi investerar i framtida generationer. Göteborg väljer att investera i de små barnen för att varje människa ska växa upp med förutsättningar att klara skolan, vidareutbilda sig och få jobb.

Göteborg och regionen satsar på att stärka barns förutsättningar att i framtiden kunna försörja sig och vara delaktiga i samhället. Satsningarna sker tidigt i livet, ju tidigare desto bättre. Det gör i första hand att fler får ett bra liv som präglas av möjligheter och inkludering. Men samtidigt bidrar det till att skillnader i livsvillkor och hälsa minskar. Det här är det mest avgörande arbetet för en hållbar tillväxt i vår region.

I Göteborg, i Sverige, i EU liksom globalt är ökad jämlikhet en förutsättning för hållbarhet. För att kunna uppnå ett socialt hållbart och mer jämlikt Göteborg måste arbetet ske tillsammans inom staden och i samverkan med invånarna, näringslivet, regionala och statliga aktörer, civilsamhällets organisationer och akademin.

På seminariet får du ta del av konkreta exempel om vad vi kan göra för att stärka barnens möjligheter idag och i framtiden. Och vi ställer frågan – vad kan vi göra mer?

Dag: 15 november

Tid: Klockan 15-17

Plats: Trappan, Stadsbiblioteket Göteborg

Seminariet är öppet för allmänheten.

Ur programmet:

  • David Crouch - brittisk frilansjournalist med bas i Göteborg. I somras skrev han en artikel om ”Det nya folkhemmet – Hur Sverige jobbar mot ojämlikheten" (egen översättning). David kommer att presentera en journalists perspektiv på debatten om stigande ojämlikhet i Sverige. Programpunkten är på engelska.
  • Mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn och EU-projektet ”Open the door for reading" som engagerar fem storstäder inom EU – med det gemensamma målet att främja läsningen för våra barn.
  • Om det familjecentrerade arbetssättet som utgångspunkt för goda uppväxtvillkor för såväl Göteborgs och regionens insatser.
  • Hembesök av Barnhälsovården - Åsa Davidsson, Kunskapscentrum för jämlik vård, berättar om tidiga hembesök för nyblivna föräldrar - en viktig grund för att skapa en känsla av trygghet. Men varför sker det då inte alltid överallt? Hur får vi det att hända?
  • Skolan i Centrum - Kicki Jaballah, enhetschef Västra Hisingen berättar om hur Sjumilaskolan ska arbeta med meningsfulla aktiviteter för att stötta eleverna i deras lärande  
  • Plug Innan – Exempel på tidiga insatser som fungerar för att motivera elever och få fler ska bli behöriga till gymnasiet.  
  • Panelsamtal med Ann-Sofie Hermansson (S), Johnny Magnusson (M), Sandra Daniel (ordf. Ungdomsfullmäktige), Elisabeth Rahmberg (folkhälsochef VGR) samt Ritva Gonzalez (Samordningschef Jämlikt Göteborg)

Har du frågor? Kontakta Jeanette Werner, Planeringsledare Jämlikt Göteborg.
E-post: jeanette.werner@socialresurs.goteborg.se

Den 17 november 2017 är det EU-toppmöte i Göteborg. Då samlas EU:s stats- och regeringschefer i Göteborg för att diskutera sociala frågor, arbetsmarknad och EU:s framtid. Under hösten kommer Göteborgs Stad tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Länsstyrelsen i Västra Götalands län arrangera ett antal gemensamma aktiviteter där vi bjuder in allmänheten för att visa kopplingen mellan EU och den lokala nivån.

Här kan du läsa om EU-hösten i Göteborg och gemensamma aktiviteter.