Foto: Albin Olsson

300m2

Nu kraftsamlar Stadsbiblioteket och Social resursförvaltning tillsammans för att göra Stadsbiblioteket 300 m2 till en arena för Staden där vi läser för våra barn och Jämlikt Göteborg – med fokus på föräldrar och viktiga vuxna runt ett barn.

Varje barn ska få en god start i livet och som förälder till ett barn spelar man en huvudroll i barnets liv. På 300m2 skapas under hösten 2017 en arena för föräldrar och andra viktiga vuxna runt ett barn. På olika sätt kommer vi informera och inspirera kring frågor som: hur kommer jag igång med högläsning hemma? Vilka bibliotek erbjuder läxhjälp? Var finns familjecentraler och vilken typ av föräldrastöd finns att få? Vilka böcker är bra för högläsning och vilka finns att läsa på mitt språk?

Med start måndagen den 4 september arrangeras inspirationskvartar klockan 12.30. Då blir det dessutom information om kulturstipendier att söka, vägen till första jobbet, läslovsinspiration för föräldrar och information om asylrätt och Integrationscentrum. Dessutom håller Folktandvården och FaR (fysisk aktivitet på recept) inspirationskvartar varannan måndag med start den 11 september. Ett par gånger under hösten blir det information om att starta eget på arabiska kvällstid. Självklart är alla välkomna att delta, oavsett om man är förälder eller inte.

Håll utkik i Stadsbibliotekets kalendarier! Stadsbibliotekets kalendarium och goteborg.se