Foto: Lo Birgersson

Göteborgsprojektet "Staden där vi läser för våra barn" sprids i Europa

Göteborg satsar hårt på att bli en stad som läser och berättar för sina barn. Under två års tid kommer staden att hålla i ett EU-projekt där fyra andra europeiska storstäder ingår. I ”Open the door for reading” ska städerna öka sin kompetens, våga testa nytt och utveckla sitt läsfrämjande arbete.

Den 13-15 december träffas de i Göteborg för ett första möte.

- Genom att lyfta blicken internationellt hoppas vi på att utbytet med andra städer kan stärka vårt läsfrämjande arbete i Göteborg. Även om städerna har olika verkligheter att förhålla sig till kan vi se att många av våra utmaningar liknar varandra, berättar Karin Eggert Kraft, lokal projektledare för ”Open the door for reading”.

I EU-projektet, som koordineras av Göteborgs Stad ingår även Åbo, Milano, Bryssel och Bristol. Under två år kommer städerna att utbyta kunskap om läsfrämjande insatser genom workshops, seminarier och studiebesök i alla fem städer. Projektet är en del av mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn och det långsiktiga arbetet för ett mer jämlikt Göteborg. Det hela grundar sig i kunskapen om att ett framgångsrikt arbete för högläsning och berättande för barn bidrar till mer likvärdiga livsvillkor mellan människor.

- Vi vill tillsammans utforska metoder för att fånga läslusten hos fler barn och familjer. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att nå ut till mer utsatta grupper i samhället. Hur kan vi exempelvis stärka och motivera nyanlända föräldrar, som kan ha egna läs- och skrivsvårigheter, för att barnet ska känna läslust och öka sin läsförmåga på bästa sätt? säger Karin Eggert Kraft.

Göteborg Stad arbetar redan idag med den uppsökande metoden Bokstart där bibliotekarier gör hembesök hos familjer. Det finns även läsambassadörer med olika språkkompetens som arbetar uppsökande mot nyanlända.

Läs mer om Staden där vi läser för våra barn