Nya samordnare i varje stadsdel för att stärka familjer

Göteborgs Stads och Västra Götalandsregionens storsatsning på familjecentrerat arbetssätt fortsätter. Förutom att alla tio stadsdelar får minst en familjecentral har det nu anställts processledare för att samordna och stärka det familjecentrerade arbetet i varje stadsdel.

Anne Aldebrink en av de tio nya processledarna för familjecentrerat arbete och är anställd i stadsdelen Västra Göteborg.

- Målet med mitt arbete är att barn och unga ska må bra och få förutsättningar för att lyckas i skolan. Detta gör jag genom att samordna det familjecentrerade arbetssättet i stadsdelen Västra Göteborg. Ett familjecentrerat arbetssätt innebär att vi inte bara arbetar med barnen eller ungdomarna, utan ser och jobbar med hela familjen och deras levnadsvillkor, berättar Anne Aldebrink.

Vårdnadshavare och andra viktiga vuxna runt barnen är de viktigaste resurserna barnen har. Det familjecentrerade arbetssättet är ett arbete som varit igång i flera år i samverkan mellan olika verksamheter inom Göteborg Hälso- och sjukvårdsnämnd och Göteborgs Stad. Familjecentralerna är ett nav för arbetet som även ska ske på flera andra arenor där föräldrar finns. Satsningen är en del i arbetet med att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen.

- Det jag kommer att göra är att utveckla det familjecentrerade arbetet och de nätverk som finns inom stadsdelen och i staden. Jag kommer också att samordna det interna arbetet i den kommande familjecentralen på Opaltorget. På familjecentralen kommer vi att få mödra- och barnhälsovård, socialtjänsten och öppen förskola på en och samma plats, vilket är mycket positivt. Det blir också en mötesplats där vårdnadshavare har möjlighet att träffa andra. En förväntad fördel är att familjerna, barnet, den unge upplever att de kommit rätt med sin fråga, säger Anne Aldebrink.

Läs mer om familjecentrerat arbetssätt.

Läs mer om Göteborgs familjecentraler.

Text och foto: Cecilia Karlsson