Jämlikt Göteborg i Almedalen - se alla seminarier på plats eller på webben

Vecka 27 samlas politiker, beslutsfattare, och samhällsengagerade personer i Visby för att nätverka och debattera aktuella samhällsfrågor. Hur vi kan skapa en socialt hållbar stad med mer jämlika livsvillkor är även i år högaktuellt.

Göteborgs Stad ingår för sjätte gången i samverkansplattformen Västsvenska Arenan, tillsammans med Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren, Chalmers, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Du hittar oss i Almedalsparken vid Västerport.

Se och lyssna på Göteborgs Stads seminarier live på goteborg.se. Du kan även se och lyssna på seminarierna i efterhand.

Missa inte:

Alla barns rätt till goda uppväxtvillkor – Göteborgs väg till en jämlik stad
Måndag 3 juli kl 10.30-11.30

Hur kan hyresbostaden bidra till en socialt blandad stad?
Tisdag 4 juli kl 12-13

Göteborgsmodellen - Lösningen på matchningsproblematiken
Onsdag 5 juli kl 13.30-14.30

Att bryta innanförskapet – Frihamnen som testarena
Torsdag 6 juli kl 09-10

Tillit, vilja och gemensamt ansvar för varje barns rätt att lyckas i skolan - Göteborgs väg till en jämlik stad
Torsdag 6 juli kl 12-13

Här kan du se alla seminarier live eller i efterhand.

Hela programmet på Västsvenska Arenan.