Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla

Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik stad. Vi ska minska skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. Arbetet gör vi i samverkan med näringsliv, myndigheter och civilsamhälle.

Aktuellt

 • Fler röster behöver höras i ett mer jämlikt Göteborg

  Publicerad 17 maj 2018

  Den 9 september är det val i Sverige. Fram till dess genomför Göteborgs Stad en mängd aktiviteter för att få fler göteborgare att använda sin röst i valet.

 • Långsiktigt program för en jämlik stad antaget

  Publicerad 22 januari 2018

  Torsdag den 18 januari antogs Göteborgs Stads program för en jämlik stad i Kommunfullmäktige. Programmet är ett styrande dokument för hela staden som sätter riktning för jämlikhetsarbetet från i år fram till 2026.

 • Göteborgsprojektet "Staden där vi läser för våra barn" sprids i Europa

  Publicerad 14 december 2017

  Göteborg satsar hårt på att bli en stad som läser och berättar för sina barn. Under två års tid kommer staden att hålla i ett EU-projekt där fyra andra europeiska storstäder ingår. I ”Open the door for reading” ska städerna öka sin kompetens, våga testa nytt och utveckla sitt läsfrämjande arbete.

Se allt inom aktuellt
Kompletterande innehåll
${loading}