Bus and tram cards

If you live in Gothenburg you can receive a bus/tram card, regardless of how far away you live. The card can be used during most of the (week-) day. If you wish to be able to travel during weekends and breaks, you can purchase an extension of the card's validity. Please see text below for more details (text in Swedish) or contact administrator, Ms Trine Flatjord at IHGR.

Huvudregler för att få skolkort är följande:

 • Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
 • Som längst kan du få skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Skolkortet gäller för dagliga resor mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan.

Sen gäller det lite olika regler beroende på om du är folkbokförd i Göteborg eller inte. 

Du som är folkbokförd i Göteborg

Är du skriven i Göteborg och går på gymnasiet kan du få skolkort för att resa med kollektivtrafik oavsett hur långt du har till skolan. 

 • Om du går på en gymnasieskola inom Göteborgsregionen* behöver du inte ansöka om skolkort.
 • Om du går på en gymnasieskola utanför Göteborgsregionen* har du möjlighet att du ansöka om skolkort för dina dagliga resor (använd blanketten nedan).
 • Om du studerar vid gymnasiet på distans i annan kommun, kan du beviljas skolkort inom Göteborg för resor i samband med studierna, exempelvis till bibliotek.
 • Även utbytesstudenter som studerar i gymnasieskolor i Göteborg kan få skolkort. Dock gäller 20-årsgränsen.
  Observera att du inte kan få både skolkort och inackorderingstillägg.

*Göteborgsregionen består av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Geografisk uppgradering av skolkortet

Om du har föräldrar som bor i olika kommuner och du bor växelvis hos båda, så har du rätt att uppgradera ditt skolkort. Då kan du köpa det uppgraderade kortet för den mellanskillnad som uppstår mellan ditt befintliga skolkort och det uppgraderade kortet. Uppgraderingen hanteras av utbildningsförvaltningen.

Om du har frågor om uppgradering så kontakta utbildningsförvaltningen på mailadress: skolkort@educ.goteborg.se eller ring 031-367 01 85 eller 031-367 01 81.

Var du bor och vilken skola du går i styr hur du får ditt kort

Du som är folkbokförd inom någon av de 13 kommuner som ingår i Göteborgsregionen och går i en kommunal gymnasieskola i Göteborg, eller som är folkbokförd i Göteborg och går i fristående gymnasieskola i Göteborg kommer att få ditt skolkort skickat till din hemadress. Går du på en annan gymnasieskola inom Göteborgsregionen får du oftast kortet från din skola.   

När gäller kortet?

För dig som är folkbokförd i Göteborg gäller skolkortet inom zonen Göteborg under terminstid och vardagar klockan 04-22. Inom övriga zoner gäller kortet klockan 04-19. Skolelever under 20 år kan köpa ett kort som heter ”Utökning Göteborg” och som gäller kvällar och helger i Göteborg. Det är ett separat kort som gäller för en termin, och du betalar det själv. Har du behov av ett fritidskort som gäller i andra områden eller kommuner, kan du istället köpa ett kort som heter "Periodkort Fritid 100 dagar" hos Västtrafik. För priser och mer information om dessa kort, se Västtrafiks webbplats:

Om du måste resa på kvällar, nätter och helger

Om du har lektioner eller övningar som gör att du måste resa när skolkortet inte gäller, betalar din skola högst 50 procent av kortet "Utökning Göteborg” eller "Periodkort Fritid 100 dagar". Ett alternativ är att du får ersättning för resorna.

Har du förlorat ditt kort?

Om du tappar bort ditt skolkort kontaktar du expeditionen på din skola. De kan då spärra kortet och beställa ett nytt till dig. För att få ett nytt skolkort måste du betala en administrativ avgift på 200 kronor.

Om du byter skola

 • Är du skriven i Göteborgs kommun och byter skola inom Göteborg, behåller du ditt skolkort.
 • Är du skriven i en annan kommun och byter mellan kommunala gymnasier i Göteborg, behåller du också ditt skolkort.
 • Är du skriven i en annan kommun och byter från kommunal till fristående skola, eller till skola i en annan kommun, gäller inte ditt skolkort längre. Kontakta i så fall expeditionen på din nya skola för att få ett nytt skolkort.

Om du avbryter studierna

Avbryter du studierna måste skolkortet omedelbart återlämnas till utbildningsförvaltningen. Kontakta din skola eller skicka e-post till skolkort@educ.goteborg.se

Har du frågor om skolkort?

Kontakta utbildningsförvaltningen genom att skicka e-post till: skolkort@educ.goteborg.se