Foto: Niklas Olausson

Ekonomi

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med inriktning på studier i främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Programmets innehåll

På Hvitfeldtska finns tre valmöjligheter inom Ekonomiprogrammet: Ekonomi, Juridik och Affär.Kurserna på programmet är gemensamma för alla första året.

Du läser som obligatoriska kurser Svenska 1, Engelska 5, Företagsekonomi 1, Historia 1b, Matematik 1, Samhällskunskap 1b och ett modernt språk.
Idrott och hälsa 1 läses alla tre åren. Ekonomi, Affär eller Juridik väljer du inför åk 2.

Affärsprofilen

Hvitfeldtskas Affärsprogram, en profil inom Ekonomiprogrammet, erbjuder en modern offensiv utbildning med internationell inriktning.

Affärsprogrammet vänder sig till dig som vill ha en bred teoretisk grundutbildning som ger dig behörighet till högskolestudier efter gymnasiet, samtidigt som du får praktiska kunskaper för företagande i olika former och arbete inom handel och näringsliv.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I programmet ingår arbetsplatsförlagt lärande. Det ger dig en ovärderlig chans att få kontakter med olika företag och möjlighet att praktisera de kunskaper du får i skolan.

Det finns viss möjlighet att du kan få din APL förlagd till något annat europeiskt land. Hvitfeldtska gymnasiet deltar i ett EU-projekt med internationell APL. De länder som på senare år varit aktuella för samverkan är England, Spanien, Tyskland, Frankrike, Ungern och Malta.

Utbildningsstipendium

När du har avslutat din utbildning på Affärsprogrammet kan du söka ett stipendium inrättat av Göteborgs Köpmannaförbund, Sten Olof Palm-stipendiet. Stipendiet, som är på 100.000 kr, innebär att du får en fyra månaders lång trainee-utbildning på Svenska Handelskammaren i London.

Övrigt

Utbildningen organiseras ofta i projektform tex Ung Företagsamhet, där du får träna dig att arbeta självständigt samtidigt som du tränar din samarbetsförmåga och utvecklar din personliga ledarstil.
UF PÅ HVG

Anne-Louise Wensberg, utvecklingsledare
anne-louise.wensberg@educ.goteborg.se
Tel 0702-88 73 23

Ekonomisk inriktning, år 2

Inriktningen Ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva företag

Ekonomisk inriktning, år 3

År 3 läser du Religionskunskap 1, Svenska 3, Matematik 3, Psykologi 1, Idrott och hälsa 1 som gemensamma kurser.

Inom profilen Marknadsföring läser du kurserna Marknadsföring, Företagsekonomi -specialisering, och Ledarskap och organisation.
Du får kunskaper i marknadsföring och reklam samt får göra företagsekonomiska bedömningar av resultat.

Om du väljer profilen Övningsföretag läser du kurserna Företagsekonomi – specialisering,  Internationell ekonomi och Affärsjuridik. Kurserna i denna profil genomför deltagarna genom att tillsammans driva ett övningsföretag. Du får cirkulera mellan avdelningarna inköp, försäljning, personal, ekonomi och projekt.

Profilen Redovisning innehåller kurserna Redovisning, Företagsekonomi - specialisering samt Affärsjuridik. Du kommer att få sådana kunskaper att du kan börja arbeta inom ett företags ekonomiavdelning. Du tycker om att jobba med siffror och har tålamod att lösa större arbetsuppgifter. Profilen ger dig en god grund för högskolestudier inom det ekonomiska området.

Läs mer om aktuella händelser inom Ung Företagsamhet på Hvitfeldtska här.

Juridisk inriktning år 2

Inriktningen Juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla eleverna förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Du läser Svenska 2, Engelska 6, Matematik 2,  Företagsekonomi 2, Rätten och samhället och Samhällskunskap 2. Idrott och hälsa 1 fortsätter.

Juridisk inriktning  år 3

År 3 läser du Religionskunskap 1, Svenska 3, Filosofi, Psykologi 1 och 2, Engelska 7, Affärsjuridik, Ledarskap och organisation samt återstoden av Idrott och hälsa.


Allmänt

Du kan läsa följande språk på Hvitfeldtska:
Franska, Italienska, Japanska, Kinesiska,  Spanska, Tyska och Modersmål.
Inom språken samverkar vi med Schillerska, Polhem och Burgården.

Du skall under år 3 genomföra ett större, självständigt Gymnasiearbete, vilket innebär att du fördjupar dina kunskaper inom ett kunskapsområde inom programmet.


Individuella valet, 200 p

Det individuella valet disponeras av eleven fördelat på två år.
Man kan läsa språk eller kurser ur vår kurskatalog.

 

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ann-Charlotte Havner, rektor
ann-charlotte.havner@educ.goteborg.se
Tel: 0706 -20 37 50

 

 

 

Broschyr med poängplan